Η εταιρεία Πλαίσιο υπέβαλε αίτημα διαγραφής των μετοχών της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία Πλαίσιο υπέβαλε αίτημα διαγραφής των μετοχών της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία Πλαίσιο υπέβαλε αίτημα διαγραφής των μετοχών της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν οι δύο μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσώπησαν το σύνολο των μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, δηλαδή το Νόμο για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Το αίτημα διαγραφής υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ημέρα μετά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον Κόσμο.